Jste zde

Pozvánka

Pozvánka na Valnou hromadu 2019

POZVÁNKA

Představenstvo společnosti Zemědělská společnost Horní Krupá, a.s.,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu B,vl.2027

se sídlem Horní Krupá 49,  PSČ 580 01

IČO :  25934546

svolává valnou hromadu,      

která se bude konat dne 30. června 2020 v 9.00 hod. v Kulturním domě v Horní Krupé

Pořad jednání:

1/         Zahájení 

2/         Zpráva o usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady

Tags: 
Subscribe to RSS - Pozvánka